Category «projects»

Seminar “Data Analytics”

Thời gian: 14.30 ngày thứ 2, 30/10/2017 Địa điểm: phòng 803, nhà B1, Đại học Bách khoa Người trình bày: Kasturi Dewi Varathan, University of Malaya, Malaysia Tiêu đề: Data Analytics Abstract: The huge amount of data that are available has lead many individuals as well organizations to seek for a way in helping them …