Category «main»

Seminar: “Ergonomic Aspects of Autonomous Driving”

Ergonomic Aspects of Autonomous Driving Studying Human Behavior in Urban Traffic Using Linked Driving Simulation Thời gian: 14.30 ngày thứ 2, 26/3/2018 Địa điểm: phòng 803, nhà B1, Đại học  Bách khoa Hà Nội Người trình bày: Prof. Dr. Klaus Bengler (Technical University of Munich) Abstract: The talk will present current projects related to ergonomic …