Two groups of MSOLab’s students received the second and third place of Scientific Research Award of HUST for Students.

----------------------------------------------------------- 

Hai nhóm sinh viên của MSOLab đã nhận được giải Nhì, Ba cấp Trường.

+ 01 Giải nhì: Xây dựng thư viện tìm kiếm cục bộ dựa trên ràng buộc JOpenCBLS và các ứng dụng (Phạm Văn Tiễn, Huỳnh Thành Trung, Nguyễn Thanh Hoàng, Tạ Duy Hoàng, Phạm Lê Hải, Nguyễn Hữu Ngọc, Nguyễn Văn Thanh, nhóm sinh viên lớp KHMT-K55,56,57 và KSCLC-K56). Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Quang Dũng 

+ 01 Giải ba: Giải thuật di truyền giải bài toán cực đại độ bao phủ trong mạng cảm biến không dây (Đinh Thị Hà Ly, CNTT3-K55). Giáo viên hướng dẫn: PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình

Category: News